"Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara" w Słupsku
www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl
Pobierz PDFDrukuj

Zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Filharmonii

Zarządzenie Nr 1374/ZK/2017
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Dyrektora instytucji artystycznej pn. Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara. .
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 oraz 2232) oraz art. 15 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) zarządzam, co następuje:
§ 1.
 
Powołuję Pana Rubena Martina Silvę Durana na stanowisko Dyrektora instytucji artystycznej pn. Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara na czas określony – na cztery sezony artystyczne, tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.08.2021 r.
 
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
 
 
PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Robert Biedroń
 
 
Uzasadnienie:
 
Niniejszym zarządzeniem powołuje się Pana Rubena Martina Silvę Durana na stanowisko Dyrektora instytucji artystycznej pn. Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara. Z dniem 31 sierpnia 2017 r. rozwiązaniu uległ stosunek pracy z poprzednim Dyrektorem Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku – Panem Bohdanem Jarmołowiczem.
W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, Komisja Konkursowa zarekomendowała do zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Pana Rubena Martina Silvę Durana. Zatrudnienie Pana Rubena Martina Silvy Durana na czas określony wynika z obowiązku stosowania art. 15 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862). Powyższy artykuł stanowi, że dyrektor instytucji kultury jest powoływany przez organizatora na czas określony. Zatem podstawą zatrudnienia jest powołanie na czas określony, wynoszący w przypadku instytucji artystycznej jaką jest Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara, od trzech do pięciu sezonów artystycznych. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku.

 


Data publikacji: 04.01.2018 (09:31)Data aktualizacji: 04.01.2018 (09:41)
Osoba publikująca: Kamila BilińskaOsoba modyfikująca: Kamila Bilińska
Autor: Kamila Bilińskaliczba wejść: 1965

Przejdź do góry strony