"Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara" w Słupsku
www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl
Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie nr 569206-N-2019 odp. z dn 23.07.2019

Data ogłoszenia: 23-07-2019

Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia nr 569206-N-2019 z dnia 2019-07-16 r.

Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara
76-200 Słupsk ul.: Jana Pawła II 3

W związku ze zgłoszonymi pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Modernizacji sprzętu nagłośnieniowego sali głównej Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara w Słupsku wraz z załącznikami:

1) Czy wymienione przetworniki HF powinny być współosiowe?

2) Czy zamawiający dopuszcza zaproponowanie jednego przetwornika o wymiarach wylotu 8”x3/4” ?

3)Czy zamawiający dopuszcza zawarcie umowy za pośrednictwem operatora pocztowego?

Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara informuje iż:

1) Wymienione przetworniki FH nie  muszą być współosiowe

2) Zamawiający dopuszcza zaproponowanie jednego przetwornika o wymiarach wylotu 8”x3/4”

3) Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy za pośrednictwem operatora pocztowego

Dokonano również zmian w :

  1. SIWZ -  usuwając ppkt 7 i 9 punktu XII

 

  1. załączniku nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia) – obniżenie wartości technicznych przedmiotów zamówienia celem zwiększenia konkurencyjności zamówienia
  2. załączniku nr 5 (wzór umowy) – usuwając omyłki pisarskie  

 

 Słupsk, dn. 23. 07. 2019 roku  


Przejdź do góry strony