"Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara" w Słupsku
www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl
Pobierz PDFDrukuj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na zakup instrumentów muzycznych dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku


Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na zakup instrumentów muzycznych (BZP - nr 200966 - 2009 z dnia 19. czerwca 2009 r. )dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty:

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert. Wszystkie niżej wymienione oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają odrzuceniu:

1. Biuro Handlowe Inter - Mar Marek Stefaniak ul.: Długie Ogrody 4/81 80-765, oferta na cz. 1 - 38 417, 80 zł

2. Salon i Serwis Instrumentów Dętych Piotr Śmietana ul.: Zacisze 2/3 40 - 025 Katowice, oferta na cz. 1 - 35 961, 36 zł

3. BRASS POINT Nell Nowicka - Henglewska ul.: Grotkowska 17 60 - 176 Poznań, oferty na cz. 1 - 36 492, 10 zł i cz. 2 - 75 975, 50 zł

4. INSTRUMENTY MUZYCZNE KOBIMPEX - Janusz Kobecki ul.: Mielczarskiego 62 a 51-663 Wrocław, oferty na cz. 1 - 33092,50 zł i cz. 2 - 78568, 00 zł

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta na cz. 1 nr 4 firmy INSTRUMENTY MUZYCZNE KOBIMPEX - Janusz Kobecki ul.: Mielczarskiego 62 a 51-663 Wrocław odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru, jakim była cena, natomiast w cz. 2 jako najkorzystniejsza została oceniona oferta nr 3 firmy BRASS POINT Nell Nowicka - Henglewska ul.: Grotkowska 17 60 - 176 Poznań.


Bohdan Jarmołowicz

DYREKTOR


Data publikacji: 09.07.2009 (09:56)Data aktualizacji: 09.07.2009 (10:00)
Osoba publikująca: Joanna KubackaOsoba modyfikująca: Jerzy Mazurek
Autor: Joanna Kubackaliczba wejść: 1604

Przejdź do góry strony