"Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara" w Słupsku
www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl
Pobierz PDFDrukuj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania „Modernizacja sprzętu nagłośnieniowego sali głównej  Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku”


Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ) zawiadamia się, że w postępowaniu „Modernizacja sprzętu nagłośnieniowego sali głównej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku”(BZP - nr 569206-N-2019  z dnia 16 lipca 2019 r.) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:


POL – AUDIO Leszek Polanowski

 ul. Skłodowskiej 33, 05-420 Józefów

 

Zamawiający wybrał ofertę jako najkorzystniejszą na podstawie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”, kryteriów oceny oferty, tj. ceny przedmiotu zamówienia i terminu realizacji zamówienia. Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza ze względu na uzyskaną najwyższą liczbę punktów.


W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:


1. AUDIO PLUS SP. Z O.O. Mariusz Spytek, ul. Kolejowa 100, 05-092 Łomianki, oferta   160 884,00 zł., termin realizacji usługi 19 dni

2. POL – AUDIO Leszek Polanowski, ul. Skłodowskiej 33, 05-420 Józefów, oferta  144 106,80 zł., termin realizacji usługi 10 dni.
 


Punktacja przyznana ofercie w kryteriach oceny ofert:

 

Numer oferty

 

Liczba pkt w kryterium:

Cena przedmiotu zamówienia

 

Liczba pkt w kryterium:

Termin realizacji zamówienia

 

Łączna liczba pkt

1

53,74

20

73,74

2

60

40

100

                                                                               

                                                                                                                     Ruben Silva

                                                                                                               Dyrektor


Data publikacji: 31.07.2019 (12:55)Data aktualizacji: 31.07.2019 (12:55)
Osoba publikująca: Osoba modyfikująca: Jacek Wichniarek
Autor: Jacek Wichniarekliczba wejść: 1143

Przejdź do góry strony