przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Ogłoszenie nr 569206-N-2019 odp. z dn 24.07.2019

 Odpowiedzi na pytania

Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara
76-200 Słupsk ul.: Jana Pawła II 3

W związku z prowadzonym zamówieniem publicznymi Modernizacji sprzętu nagłośnieniowego sali głównej Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara w Słupsku otrzymaliśmy następujące pytania::

  W związku z faktem iż niektórzy producenci nie podają wartości mocy AES, prosimy o potwierdzenie iż zamawiający uzna za zgodną z SIWZ wartość mocy szczytowej (peak)

a)      kolumna w estradowym systemie liniowym poz.1 załącznik nr 1 do SIWZ (OPZ) moc szczytowa o wartości nie mniejszej niż LF: 800W i HF: 320W?

b)      kolumna basowa poz. 2 załącznik nr 1 do SIWZ (OPZ) moc szczytowa o wartości nie mniejszej niż 1600W?

Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara informuje, uznaje za zgodną z SIWZ wartość mocy szczytowej przedstawionej w punkcie a) i b) pytania.

Słupsk, dn. 24. 07. 2019 roku 

Data publikacji: 24.07.2019 (12:10)Data aktualizacji: 24.07.2019 (16:48)
Osoba publikująca: Osoba modyfikująca: Jacek Wichniarek
Autor: Jacek Wichniarekliczba wejść: 1553

Copyright © Polska Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku, Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk